Wednesday, 1 July 2015

நம் மாவட்ட சங்க முன்னணி  தோழர்களின் பணி ஓய்வு பாராட்டு விழா. ஓய்வு காலம் சிறப்பாக அமைய.வளமுடன்
 வாழ்க என வாழ்த்துகிறோம்.

No comments:

Post a Comment